top of page

Co nabízím

Změna k LEPŠÍMU a cesta SRDCEM

YUEN METHOD Česko Pavla Blackmore

Kvalita

Od neKVALITY ke KVALITĚ - řešení PŘÍČIN a hledání možností nápravy a komunikace ESKALACÍ, řízení a komunikace REKLAMACÍ, efektivní komunikace mezi firmou a zákazníkem/dodavatelem,  

provádění AUDITŮ - systémových ISO 9001, IATF 16 949 a ISO 140001 a procesních dle VDA 6.3,

KONZULTACE KE KVALITĚ - k procesům, ke ZMĚNÁM, v procesech, v systémech kvality, redukce RIZIK a využití PŘÍLEŽITOSTÍ.  Školení k normám ISO 9001/IATF 16 949/ISO 14001/ISO 19011,VDA 6.3/. Vše je možné česky-anglicky-německy.

YUEN METHOD Česko Pavla Blackmore

Terapie s prvky Yuen metody

Vyřešíme COKOLIV s čím přicházíte a vyřešíme to TEĎ, HNED a NEVRATNĚ. 

Zdraví, emoce, psychika, práce, děti, partner, spirituální oblast. Během několika vteřin mohou být naše problémy rychle vyřešeny bez vysokých nákladů a času.

Můžeme se setkat online nebo offline. 

Jsem tady a s Yuen metodou chci přispět ke konkrétně lepšímu světu.

YUEN METHOD Česko Pavla Blackmore

Jazyková terapie

Jsem vaše průvodkyně na cestě k vyjadřování se a ve zlepšení v komunikaci v anglickém nebo německém jazyce.

Mojí energií a zkušeností podpořím propuštění vašich bloků a limitů, ukážu vám cestu  a poskytnu vám ověřené tipy, jak si v jazyce vytvořit svůj systém, jak jít efektivně a rychle dál a jak se zlepšovat.

 To vše s radostí, lehkostí a nadhledem.

bottom of page