top of page

YUEN METHOD

Change in JOY and PEACE. The way with HEART

YUEN METHOD

YUEN METHOD represents the flow of life,

is pure, empowering and filled with unconditional love,
anchoring us to our essence and connecting us to the source of our existence.
      It supports us to our full potential in every moment.

 

YUEN METHOD, WHAT IS IT?

Energy repair with YUEN METHOD is energetic precision and gentle surgery.

Precise and specifically targeted, taking place in the energy field.

 

 

Let us realize that everything is energy. We are energy. Our environments are made up of energy.

 

 

The YUEN METHOD can energetically strengthen and repair health, relationships, vitality,

our settings, our limits and fears.

It addresses the real causes of complications, and removes them, thus opening up your most powerful potential.

 

PHYSICAL AREA - YUEN METHOD

SOLVES PAIN, INJURIES. IN CASE OF INJURIES AND ACCIDENTS, IT ACCELERATES HEALING. AND ONCE THE CAUSE OF ACCIDENTS IS RESOLVED, THEY WILL NO LONGER HAPPEN.

I can list pain, headache, back pain, toothache, nausea, flu, tonsillitis, knee pain, menstrual nausea and pain.

RELATIONSHIPS WITHIN THE FAMILY, RELATIONSHIPS AT WORK - YUEN METHOD BALANCES RELATIONSHIPS, RESOLVES EMOTIONAL WOUNDS, ENHANCES FORGIVENESS AND BRINGS PEACE AND UNDERSTANDING AND ACCEPTANCE IN RELATIONSHIPS.  

Relationship to self/ him/her, self-worth, self-confidence, self-acceptance, love, courage.

                     Family relationships, relationships with friends, relationships with neighbors, relationships at work. 

 

ACTIVITY, EFFICIENCY, DETERMINATION AND FITNESS - THE YUEN METHOD

GUIDES US TO OUR FULL POTENTIAL. 

Effective preparation for meetings, finishing tasks, not procrastinating, laziness, going after challenges with joy and openness, willingness to learn new things, to accept new ideas, new stimuli.

 

 METABOLISM AND BALANCE OF THE BODY, KEEPING FIT AND OPTIMAL WEIGHT - THE YUEN METHOD

OPTIMIZES OUR BODY, ITS FUNCTIONING AND THUS STRENGTHENS THE FUNCTIONING AND ACTIVITY .

Belief in our body's abilities - physically, mentally and spiritually. Conditioning for a full, interesting and harmonious life with children, animals. Full health, long term and sustainable.

Kotva 1
Kotva 2

 

ARE YOU INTERESTED IN THE YUEN METHOD?

 

 

EXPLORE LINKS TO PAGES ABOUT THE YUEN METHOD

 

 

The Yuen Method | The Science of Instant Results

 

An amazing doctor reveals his secrets to less aging (click on the link below) (youtube.com)

 

 

More pages about the YUEN METHOD 

 

- Marnie Greenberg #1 International Bestselling Author

Strengthening and Removing Membership - Marnie Greenberg's Membership

 

 

Marnie Greenberg is an official follower of the YUEN METHOD.

 

 

 

Do you have questions about the YUEN METHOD?

 

DO YOU WANT TO LEARN THE YUEN METHOD? 

 

 

Contact me!

YUEN METHOD REFERENCE

Kotva 3

Pavlínko, krásný den, chtěla bych Tě pozdravit, posdílet...hned den po metamorfě jsem zažila s maminkou zboření další zdi ve vztahu jedna k druhé daly jsme se do hovoru a tři hodiny promlouvaly a zakončily to obejmutím, kdy jsem poprvé cítila že se do něj dávám bez zábran a odmítání...povídaly jsme si jak to bylo když došlo k mému zplození a tentokrát jsem na to uslyšela když maminka řekla - cítila jsem velkou zlost a ponížení když jsme Tě počali ( maminka otěhotněla neplánovaně) a tak jsem si říkala, aha, tak už jsme doma celou tu dobu jsem se na ni podvědomě zlobila, že jsem zprvu zacítila nepřijetí z její strany...tak takjsou to zázraky, děkuji že se dějí, děkuji že můžeme si pomáhat vzájemně jsou to velké dary, díky Pavli krásný čas přeji

Pavla G.

metamorfa

Pavlínka a její provázení metodou Yuen je tak krásné stejně jako ona sama, žena nádherná <3 <3 <3

Pavla Geborah IsiriEl

yuen method

Ahoj Pavli, tak Ti píšu jak probíhala menstruace. Tak jak jsem Ti říkala ..v pátek se rozjela, bylo to slabé první den to je ok, v noci parádička, tedkom jsem měla zhruba 4h silnou MS a pak zase slabá.... Třetí den taky slabá a konec. Takže za mě super nemusela jsem se bát někam jít, protože normálně to tak je.

Hanka

yuen method

Petra: Maminka co chvílemi "nedává" energii a chování svého syna vůči dětem. No známe to všichni, nebo?

Možná pět minut YUEN METHOD, možná ani ne.. jak jsem ponořená v práci, tak moc nevnímám čas, byla to asi chvilinka.

Maminka vnímá neutralitu a klid. Je otevřená a cítí svobodu. Objaly jsme se a popřály si krásné dny.

 

Petra mne při našem dalším setkání srdečně objala a říká, vše je jinak, já žiju! A syn mne nevyčerpává a nejsem unavená.

Petra

yuen method

Pár dní po ochutnávce Yuen metody se s ní mé tělo srovnávalo, ale celkově se uvolnilo. Už při samotném procesu mnou probíhal mráz a tělo se uvolňovalo. Další den už jsem nemusela otevírat okýnko v autě ani zastavovat.  Děkuji  

Pozn. Se Svaťkou jsme řešily nevolnosti v autě.

Svaťka

yuen method

Eva: Přišla a že ji bolí hlava.

Stačila chvilka, pár minut, podívala jsem se na příčiny s YUEN METHOD...

A?

Tolik práce, co po YUEN METHOD kamarádka ZVLÁDLA, já tedy hleděla!!

A když odcházela, říká mi:

"Pavli, já myslela, že dnes nic nezvládnu, že si snad půjdu lehnout a TEĎ, jsem jak raketa!:-)"

Eva

yuen method

YUEN METHOD

A MOJE OSOBNÍ ZKUŠENOST S YUEN METHOD

MY PERSONAL EXPERIENCE WITH YUEN METHOD

On a personal level, the YUEN METHOD is what I live in my closest relationships.

Specifically the relationships with my children, teenagers or not it just lives with us and you may hear this phrase from me often. And so to smoothly navigate through these challenges and pitfalls, I "have" the YUEN METHOD.

 

In the work area, YUEN METHOD gives me a new and better level of access to meetings and teleconferences and negotiations.

The results are very effective and proactive meetings while being pleasant and human. There is a togetherness and we pull together. We are able to get straight to the point and we AGREE with all people on the BEST way to do it.

 

WISDOM AND ABILITY OF OUR BODIES AND YUEN METHOD

Okay, I was inattentive and as a result clumsy and locked my thumb in the trunk of my car. Yeah, it was a YAY. And a shock.

And as I recovered, within seconds I did the Yuen Method treatment.

Within moments, the pain subsided and the shock wore off.

And it did! All the while, I was aware of my great, I mean ultimate, confidence in Yuen, in myself, in the fact that it ALL worked.

It happened on Thursday evening, yesterday I functioned as usual, in the afternoon I enjoyed ashtanga yoga, all the asanas, it wasn't that I was saving myself. And today, I don't know what happened.


 

bottom of page